Nowa lokalizacja

Gabinet został przeniesiony do iMED Gabinety Lekarskie w Chorzowie przy ul. Józefa Ryszki 72

Konsultacje i zabiegi ortopedyczne

Konsultacje z zakresu chorób zwyrodnieniowych i zmian pourazowych Iniekcje dostawowe - kwas hialuronowy leki przeciwzapalne USG stawów

Konsultacje dermatologiczne

Konsultacje z zakresu chorób skóry. Dermatoskopia - ocena zmian skórnych Zabiegi laserowe i kriogeniczne

Konsultacje specjalistyczne

stale podnoszone kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie pozwalajacepostawić trafną diagnozę oraz zaplanować leczenie

Badania USG

wysokiej klasy sprzęt, wiedza oraz doświadczenie gwarantujące najwyższą jakość wykonywanych badań

Biopsje

w gabinecie wykonujemy również biopsje guzków piersi pod kontrolą USG z badaniem cytologicznym lub histopatologicznym

Zabiegi chirurgiczne

Zmiany skórne i tkanki podskórnej Usuwamy chirurgicznie i laserem CO2

O mnie

Moją przygodę z Chirurgią w Chorzowie rozpocząłem w roku 1996 pod opieką dr Mariana Głowacza w Szpitalu nr 4 w Chorzowie Batorym, gdzie oprócz tradycyjnej chirurgii jamy brzusznej, rozpoczęto wprowadzanie, wówczas nowoczesnych, metod operacji z dostępu laparoskopowego. Nasz Oddział był jednym z pierwszych, które zaczęły rutynowo stosować laparoskopię w zabiegach usunięcia pęcherzyka żółciowego. W tamtych latach szkoliłem się w całej serii kursów w Europejskim Instytucie Telechirurgii w Strasburgu, nabywając wiedzę w metodach operacji laparoskopowych pęcherzyka żółciowego, przepuklin, ostrych czy nowotworowych chorób jamy brzusznej. Od tamtego czasu nieprzerwanie pracuję na oddziale chirurgii.

Gdy w 1999r powstawała pierwsza w Chorzowie Poradnia Chorób Piersi, jako młody adept chirurgii, rozpocząłem pracę wraz z dr Magdaleną Szafranowicz – Jędrzejczak dając początek dobrze zorganizowanej jednostce, funkcjonującej po dziś dzień w strukturach Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Tak więc od wielu lat wykonuję badania USG piersi i USG Dopplera naczyń obwodowych.

Podczas wieloletniej pracy w Poradni nabyłem szerokie doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej schorzeń piersi, wykonywaniu biopsji cienko i gruboigłowej guzów litych, jak również zabiegach VAB (Vacuum Assisted Biopsy) czyli biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG. W trakcie diagnostyki schorzeń piersi ściśle współpracuję z doskonałymi radiologami, onkologami i histopatologami mającymi bogate doświadczenie w diagnostyce nowotworów piersi.

Pacjentki wymagające zabiegu operuję w Oddziale Chirurgii w Szpitalu. Jeśli pacjentka wymaga zabiegu, którego nie mogę zaoferować – biopsja ABBI, mammotomiczna czy leczenie indukcyjne zmian nowotworowych – kieruję ją do ośrodka, który takie leczenie może zapewnić.

Pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi konsultuję z Onkologami Oddziału Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej lub Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, gdzie pacjentka czy pacjent nigdy nie jest anonimowa i traktowana jest z należytą uwagą i szacunkiem. Każdego pacjenta traktuję indywidualnie, starając się aby uzyskał ode mnie satysfakcjonującą informację o chorobie i czekających go badaniach, zabiegach i trudnościach które razem pokonujemy. W moich relacjach z pacjentką dbam o to, aby zawsze miała wybór sposobu i miejsca leczenia.

Od wielu lat udzielam wsparcia Klubowi Amazonek „Nadzieja” z Chorzowa dbając o to, aby miały dostęp do systematycznej, wymaganej przez onkologów, kontroli bez względu na trudności z dostępem do lekarza w ramach kontraktu z NFZ. Gdy jednak zachodzi konieczność ponownego zabiegu operacyjnego nie pozostawiam Pacjentki samej sobie, skracając do minimum czas oczekiwania na termin zabiegu.

W moim gabinecie wykonuję również biopsje aspiracyjne cienkoigłowe celowane (BACC), jak również biopsje gruboigłowe (BG), pod kontrolą wysokiej klasy aparatu USG. Badania histopatologiczne i cytologiczne pobranego materiału do badań są oceniane przez histopatologów o znacznym doświadczeniu w ocenie zmian w piersiach.

Rozumiejąc wpojoną przez moich rodziców, również lekarzy, konieczność ciągłego rozwoju i nauki biorę udział w licznych zjazdach, konferencjach i kursach. W trakcie pracy nabyłem również wiedzę i konieczne doświadczenie w ultrasonografii naczyń żylnych i tętniczych kończyn dolnych i szyjnych. Wykonuję te badania zarówno w poradniach mających kontrakt z NFZ jak również w moim gabinecie. Badania USG Dopplera kończyn wykonuję również pacjentom hospitalizowanym.

Drugą moją zawodową pasją jest endoskopia.

Techniki badania endoskopowego żołądka i dwunastnicy uczyłem się w 1996r pod okiem nestora śląskiej endoskopii Prof. Kornela Gibińskiego, a kolonoskopii, endoskopii jelita grubego, w Klinice Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach Ligocie w roku 2000. Po zdaniu koniecznych egzaminów rozpocząłem pracę najpierw w pracowni endoskopowej w Szpitala Miejskiego w Katowicach Wełnowcu, a potem w Szpitalach w Chorzowie.

Od wielu więc lat, nieprzerwanie, wykonuję badania diagnostyczne chorób przewodu pokarmowego. Z powodzeniem wykonuję też enndoskopię zabiegową. Mam szerokie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów endoskopowych, usuwaniu zmian polipowatych żołądka i polipów jelita grubego, stosując również metodę mukozektomii, również z zastosowaniem klipsów endoskopowych, a gdy zachodzi taka potrzeba z użyciem pętli Endo-loop..

Biorąc pod uwagę, że większość raków jelita grubego rozwija się na podłożu zmian polipowatych, staram się uświadamiać moim pacjentom, że ci, którzy poddają się systematycznemu screeningowi (badaniu przesiewowemu), mają mniejsze ryzyko zachorowania na tą poważną, obarczoną dużą śmiertelnością chorobę. 

Pracując w doskonale wyposażonej Pracowni Endoskopowej Szpitala Miejskiego w Chorzowie, wykonuję również zabiegi tamowania krwawień z owrzodzeń żołądka i dwunastnicy z użyciem metod iniekcyjnych i klipsowania naczyń jak również opaskowanie żylaków przełyku, u pacjentów z chorobami wątroby. U pacjentów z zaawansowanymi chorobami uniemożliwiającymi przyjmowanie pokarmów droga doustną, w naszej Pracowni wykonuję zabiegi zakładania gastrostomii odżywczej przy użyciu endoskopu tzw. PEG, czyli założeniem drenu przez powłoki brzuszne bezpośrednio do żołądka, umożliwiając karmienie z ominięciem przełyku.

Moje umiejętności zostały potwierdzone Certyfikatem Umiejętności przyznanym przez Zarząd Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Wszystkie endoskopie diagnostyczne i zabiegowe jelita grubego i zabiegi gastroskopowe wykonujemy w znieczuleniu, tzw. świadomej sedacji, która znacznie zmniejsza nieprzyjemne doznania podczas badania. Gdy zachodzi taka potrzeba pomocą służą nam doświadczeni anestezjolodzy, biegli w znieczulaniu pacjentów do badań endoskopowych.

 

galeria